Семинари и обучения

25 000 обучени педагогически специалисти, повече от 1700 проведени обучения в учебни заведения, над 4500 обучени счетоводители, финансови мениджъри и служители в публичния сектор.

Всичко това е само малка част от статистиката на обучителната ни дейност.

Обученията и тренингите, които Ви предлагаме, са ориентирани към практиката и са предназначени за педагогически специалисти, директори на учебни заведения, счетоводители, финансови и оперативни мениджъри, служители в публичния сектор.

Основната ни цел е всяко обучение да отговаря на потребностите на участниците и да допринася за повишаване на професионалната компетентност на всеки обучаем.

Наши лектори са водещи експерти с богат практически опит и хабилитирани лица от различни висши учебни заведения. Всички те спазват основния ни принцип при провеждане на обученията – теорията да бъде сведена до минимум и да се даде възможност на участниците за повече практическа работа, решаване на казуси и отговори на поставени въпроси.

Всичко това, в допълнение с интерактивния начин, по който протичат нашите обучения, ни прави предпочитан и надежден партньор в тази толкова важна за всеки работодател дейност – обучението на екипа.

Ако желаете да обучите своите екипи или да се включите в обучение по конкретна тема, разгледайте нашите предложения и предстоящи дати за обучение в области образование, данъци и счетоводство и право и мениджмънт.

Доверете се на качеството, традицията и опита!

РААБЕ България притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2008 за провеждане на семинари и обучения.

 

Обучения за педагогически екипи:

Обучителната ни програма за педагогически екипи е съобразена с новостите и тенденциите в областта на образованието. Предлаганите от нас теми за обучение имат за цел да повишат професионалната компетентност на учителите и да усъвършенстват уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства и личностно-ориентиран подход в обучението. За всяко обучение изготвяме тематична програма, съобразена със спецификата на учебното заведение и поставените изисквания към обучението.  За връзка с нас и подробна информация посетете obrazovanie.raabebg.com.

Вътрешно-фирмени обучения:                                 

Искате да обучите своя екип по специфична тема и да повишите желанието за успех? Ние организираме вътрешно-фирмени обучения и тренинги, които ще повишат ефективността, мотивацията и компетентността на Вашите служители. За всяко обучение изготвяме индивидуална програма, която да е съобразена с Вашите изисквания и потребностите на екипа. За връзка с нас и повече информация посетете expert.raabebg.com

Обучения по график:

Искате периодично да се информирате за промените и новостите във Вашата сфера на работа. Предлагаме Ви обучения и семинари по определени теми и предварително изготвен график. С актуалните ни предложения може да се запознаете като посетите нашите портали obrazovanie.raabebg.com и expert.raabebg.com. За тези от Вас, които желаят да получават навреме информация за предстоящи обучения и семинари, предлагаме безплатни информационни бюлетини.

Go to top