РААБЕ представя: „Креативните училища “ на Кен Робинсън

РААБЕ представя:  „Креативните училища “ на Кен Робинсън

Може ли днешните образователни системи да се променят по начин, който да отговори на съвременните икономически условия и обществени изисквания? Какви са възможните пътища, за да се случи промяната? Как следва да се промени обучението, за да бъде образователният процес ангажираш и силно мотивиращ? Това са само част от въпросите, на които разглежда и на които търси отговор световноизвестният образователен експерт Кен Робинсън в своята книга „Креативните училища“.

Изпълнена с наблюдения, реални истории, изследвания и препоръки от професионалисти и написана в характерния стил на Кен Робинсън, книгата предлага революционно и иновативно преосмисляне на начина, по който трябва да бъдат обучавани нашите деца и ученици. Като твърди, че за настоящите образователни системи и техния индустриален подход е настъпил краят, той предлага един изключително персонализиран, органичен подход, базиращ се на съвременните технологии и ресурси, подход, който да ангажира всички ученици, да развие любовта им към ученето и да ги подготви да посрещнат предизвикателствата на 21. век.

За своите български читатели, Кен Робинсън направи специално видео обръщение. Вижте го: тук

Go to top