Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

ПОКАНА от името на НСОРБ и РААБЕ България ЕООД

ПОКАНА от името на НСОРБ и РААБЕ България ЕООД

Във връзка с изпълнението на обществена поръчка по проект № К12-22-1/29.09.2012 г.на НСОРБ „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и от Европейския социален фонд каним всички Секретари на общини да участват лично или да излъчат свои представители – ръководители и служители по:

  • човешки ресурси;
  • административни услуги и гражданска регистрация;
  • IT специалисти;
  • протокол и обредни дейности

1. Да участват в обучение за обучители по един от следните модули:

  • Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси.
  • Подобряване на административното обслужване на гражданите.
  • Протоколни и обредни дейности на общините.

2. Да участват като лектори в 2 обучения по избрания модул:

  • обученията ще са по график през месеците ноември 2013 – януари 2014 г. в 8 места в страната;
  • всеки обучен за обучител ще разполага с наръчник на обучителя и готови презентации;/li>
  • ще предадете знанията си на свои колеги и ще получите хонорар за всеки учебен час.

Разходите Ви за нощувки, храна, транспорт за първото обучение за обучители, както и за следващите 2, в които ще бъдете лектор, са поети от организатора!

Заявете Вашето участие до 27.09.2013 г.

За повече информация и при интерес, моля да се свържете с нас на:
Тел: (02) 974 17 96,0879545426,  e-mail: taxes@raabebg.com

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон.

Go to top