Ежегоден есенен форум на училищните директори

Ежегоден есенен форум на училищните директори

Очакваме ви отново и през 2014 г.

Под мотото „Заедно за качество в образованието“ РААБЕ България организира ежегоден есенен форум на директорите в системата на средното образование.  Целта на форума е директори от цялата страна да обменят добра практика и идеи за подобряване на качеството на образованието и да получат актуална информация по различни въпроси, свързани с управлението на училището и организацията на учебната година.

В проведения през 2013 година II-есенен форум участие взеха над 250 директори на училища и детски градини. Събитието, организирано с  подкрепата на представената в 17 държави издателска група „Клет“,  Асоциацията на Кеймбридж училищата в България и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, беше уважено от представители на Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и други институции.

В рамките на два дни участниците дискутираха върху връзката между вътрешноорганизационното учене и устойчивото развитие на човешките ресурси в образованието, планирането на квалификационната дейност в учебните заведения, трудово-правните норми и процедури, гарантиращи устойчивост на училищната институция, управлението на финансовите ресурси и подобряването на материалната база и много други теми.

Третото издание на форума през 2014 година ще предложи много интересна програма, информация за която в най-скоро време ще може да намерите на pedagozi.bg. Както и досега, участниците ще имат възможност да заявят участие, като се възползват от отстъпките за ранно записване.

Очакваме Ви.

Go to top