Краткосрочни обучение на РААБЕ България по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“ по ОП НОИР.

Вече може да се записвате за програмите на РААБЕ България за краткосрочни обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти 2018/2021“ по ОП НОИР.

Тематично направление 1: Иновативни методи в преподаването

Тематично направление 2: Позитивна училищна среда

Тематично направление 3: Съвременни методи за управление

За повече информация за предлаганите от РААБЕ програми за обучение, моля последвайте линка: www.pedagozi.bg.

Дигиталната грамотност - ключов фактор за подобряване качеството на образованието в България

Когато през далечната 1897 година Ернст Клет и Джулиус Хартман придобиват малка печатница в Германия, едва ли са предполагали, че 120 години по-късно Издателска група „Клет“ ще бъде лидер в централна и Източна Европа в предлагането на най-...

Успешно приключи обществена поръчка за създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

РААБЕ България в партньорство с Джоб Тайгър успешно приключи обществена поръчка за разработване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище, като част от дейностите по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно...

РААБЕ България с награда за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“

По време на „Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и съпътстващи дейности“, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), РААБЕ България получи награда за качествено изпълнение на проект 3MVET  „Иновативни материали...

Виж всички новини

Нашите партнори

Go to top